Spring til indhold

Uddannelseskrav

Ernæringsterapeuter har gennemgået en 2½-3 årig deltidsuddannelse indenfor ernæring. Sammenhængen mellem krop og psyke indgår som en integreret del, idet ernæringsterapeuten dels skal kunne forholde sig til den kost, den enkelte spiser og vurdere egnethed og tilstrækkelighed, men også forholde sig til langt mere komplekse forhold: 

  • Hvad der sker med maden, når den er spist
  • Hvordan fordøjelsen evner at nedbryde og optage næringsstofferne
  • De biokemiske betingelser for den videre udnyttelse af næringsstofferne fra maden – og lignende.

RAB-registrering

Det kræves, at medlemmer opfylder betingelserne for RAB-registrering, hvilket betyder følgende uddannelsesforløb:

Ajourføring og godkendelse

For at stå på foreningens behandlerliste skal medlemmet derudover leve op til foreningens krav om årlig ajourføring, som er på mindst 18 timer, samt være klinisk aktiv.

Ajourføringen sker enten på DET’s egne årskonferencer, ajourføringskurser eller på kurser af tilsvarende eller højere niveau.

Ajourføringen godkendes af DET’s ajourføringsudvalg, som består af:

Kirsten Skjerbæk
Ernæringsterapeut DET, cand.pharm.

Lotte Rued Møller
Ernæringsterapeut DET