Et typisk forløb

Vi mennesker er meget forskellige og har forskellige behov, mangler, ubalancer og ressourcer. Det gælder både biokemisk og psykologisk. Derfor vil ernæringsterapi altid være et individuelt forløb, hvor der tages hensyn til netop dig, din biokemi, din livshistorie og dine ressourcer. Her kan du læse mere om, hvordan et typisk forløb hos en ernæringsterapeut kan se ud. 

Hvordan foregår forløbet?

Den ernæringsterapeutiske behandling foregår som samtaler, hvor du lærer om de sammenhænge, der kan forklare dine symptomer.

Inden første konsultation får du tilsendt et 3-dages kostregistreringsskema, og ofte også et skema med spørgsmål om din krop, dit liv, dine symptomer, ubalancer, stress, sygdomme og evt. indtag af medicin og kosttilskud.

Skemaerne skal du enten returnere nogle dage forud for konsultationen eller medbringe første gang. Oplysningerne er et værdifuldt redskab i vores arbejde, og er med til at afdække de grundlæggende fysiske årsager til dine symptomer, ubalancer og evt. sygdomme.

Hvad sker der efter første konsultation?

Efterfølgende opfølgningskonsultation vil ofte finde sted 6-8 uger efter første konsultation. Her ser vi på hvordan det går, hvilke ændringer der er sket, hvilke justeringer vi skal foretage for at sikre et godt og motiverende videre forløb. En opfølgningskonsultation vil ofte vare 1 time.

Da det er dig, der skal gennemføre forandringerne, og dig, det handler om, er det også dig, der bestemmer farten og frekvensen af dine konsultationer. 

Ernæringsterapeuten har viden, redskaber og støtten til at hjælpe dig videre i det tempo, der er rigtigt for dig.

Der er kvalificerede ernæringsterapeuter og manuelle behandlere over hele landet. Vi har samlet en oversigt til dig.

Antallet af konsultationer kan derfor variere, og vil ofte være afhængigt af både symptomernes omfang og den enkeltes tilgang til forløbet, men typisk bruges 3-4 konsultationer med 6-8 ugers mellemrum. Ved mere omfattende problemer kan det være nødvendigt med et længerevarende forløb.

Vi har samlet et kartotek af opskrifter, der er tilpasset forskellige typer af specialkost.

Aktiviteter

Vi afholder faste årlige aktiviteter i foreningen, såsom vores årskonference og ajourføringsdag. Vores aktiviteter er åbne for alle – og kan tjene både til inspiration, opdatering og faglig kreditering.