Klagevejledning

Hvis du har påtaler eller klager vedrørende et medlem af foreningen, så beder vi dig af hensyn til persondatasikkerhed at skrive din henvendelse pr. brev til:

Jette Jønck
Engelstedsgade 11, 2. sal
2100 Kbh Ø

Din klage vil blive behandlet af etisk råd. Alle oplysninger behandles fortroligt.

Rådet består af

  • Tine Grandjean, ernæringsterapeut DET
  • Anne van der Merwede
  • Grethe Lous