Klagevejledning

Hvis du har påtaler eller klager vedr. et medlem af foreningen, så beder vi dig af hensyn til persondatasikkerhed at skrive din henvendelse pr. brev til:

Jette Jønck
Engelstedsgade 11, 2. sal
2100 Kbh Ø

Din klage vil blive behandlet af etisk råd.
Alle oplysninger behandles fortroligt.

Rådet består af:

Tine Grandjean, ernæringsterapeut DET
Mette Egelund, ernæringsterapeut DET
Gunda Jensen, eksternt medlem, læge