Hvad er ernæringsterapi?

Kost og ernæring er naturlige indgangsvinkler til vedligeholdelse og genoprettelse af velvære og sundhed, fordi kosten bidrager med nødvendige byggesten til det daglige liv, livskraft og energi. Her på siden kan du læse mere om, hvad ernæringsterapi er og indebærer.

Ernæringsterapiens grundlag

Ved at udrense og aflaste kroppen, erstatte og forny reserver af nødvendige fødeemner som essentielle fedtsyrer, fibre, komplekse kulhydrater, vitaminer og mineraler, er ernæringsterapien således et vigtigt redskab til forbedring af basale organfunktioner.

Ofte er det netop nedsat eller ændret organfunktion, for eksempel i fordøjelsen, som er den underliggende årsag til symptomer helt andre steder i kroppen – hovedpine, hudproblemer, overfølsomhed, astma, gigt mm.

Funktionel medicin

Ernæringsterapien har siden midten af 80’erne fundet genklang blandt en hastigt voksende gruppe amerikanske forskere og læger, som arbejder med ”funktionel medicin”.

Gennem konferencedeltagelse og faglig ajourføring henter danske ernæringsterapeuter således seneste nyt hjem fra den internationale forskning i ernæring, biokemi og helhedsorienteret sygdomsbehandling.

Holistisk og terapeutisk tilgang

Ernæringsterapi inddrager også erfaringsbaseret viden om energiflow, som for eksempel kendes fra traditionel kinesisk medicin.

Urtemedicin og kosttilskud kan anvendes supplerende i vejledningen, men ernæringsterapeutens fornemste opgave er at hjælpe klienten på den enklest mulige måde.

Psykisk velvære og livsglæde har stor indflydelse på kroppens funktion, og ved at fokusere på ressourcer og personen som helhed, ikke kun på dysfunktionen, opnås større effekt og overskud.

Analyser og undersøgelser

Er der grund til at få foretaget undersøgelser og analyser, benyttes først og fremmest sundhedsvæsenets tilbud. Hvor de ikke er dækkende, henvises til udvalgte laboratorier i privat regi.

Kort om betegnelsen "ernæringsterapeut"

Titlen ”ernæringsterapeut” er ikke beskyttet, men betegnelsen ”ernæringsterapeut DET” er et kvalitetsmærke, der angiver, at man gennem medlemskab af foreningen DET – Danske Ernæringsterapeuter, lever op til bestemte krav til uddannelse og løbende ajourføring.