Uddannelseskrav

Ernæringsterapeuter har gennemgået en 2½-3 årig deltidsuddannelse indenfor ernæring. Sammenhængen mellem krop og psyke indgår som en integreret del, idet ernæringsterapeuten dels skal kunne forholde sig til den kost, den enkelte spiser og vurdere egnethed og tilstrækkelighed, men også forholde sig til langt mere komplekse forhold: Hvad der sker med maden, når den er spist, hvordan fordøjelsen evner at nedbryde og optage næringsstofferne, de biokemiske betingelser for den videre udnyttelse af næringsstofferne fra maden og lignende.

Det kræver ligeledes, at medlemmet opfylder betingelserne for RAB-registrering, hvilket betyder følgende uddannelsesforløb:

  1. Anatomi/fysiologi 200 timer
  2. Sygdomslære/farmakologi 100 timer
  3. Ernæringsterapi mindst 250 timer. Det er helt specifikt et krav, at den ernæringsterapeutiske uddannelse har basis i funktionel medicin
  4. Psykologi 50 timer
  5. Klinikvejledning/-behandling 10 timer
  6. Introduktion til andre alternative behandlingsformer 50 timer

For at stå på foreningens behandlerliste skal medlemmet derudover leve op til foreningens krav om årlig ajourføring, som er på mindst 18 timer, samt være klinisk aktiv.

Ajourføringen sker enten på DET’s egne årskonferencer, ajourføringskurser eller på kurser af tilsvarende eller højere niveau.

Ajourføringen godkendes af DET’s ajourføringsudvalg, som består af:

Kirsten Skjerbæk
Ernæringsterapeut DET, cand.pharm.

Lotte Rued Møller
Ernæringsterapeut DET