Uddannelseskrav

Ernæringsterapeuter har gennemgået en 2½-3 årig deltidsuddannelse indenfor ernæring. Sammenhængen mellem krop og psyke indgår som en integreret del, idet ernæringsterapeuten dels skal kunne forholde sig til den kost, den enkelte spiser og

vurdere egnethed og tilstrækkelighed, men også forholde sig til langt mere komplekse forhold: Hvad der sker med maden, når den er spist, hvordan fordøjelsen evner at nedbryde og optage næringsstofferne, de biokemiske betingelser for den videre udnyttelse af næringsstofferne fra maden og lignende.

Det kræver ligeledes, at medlemmet opfylder betingelserne for RAB-registrering, hvilket betyder følgende uddannelsesforløb:

a. Anatomi/fysiologi 200 timer

b. Sygdomslære/farmakologi 100 timer

c. Ernæringterapi mindst 250 timer

d. Psykologi 50 timer

e. Klinikvejledning/-behandling 10 timer

f.  Introduktion til andre alternative behandlingsformer  50 timer

For at stå på foreningens behandlerliste skal medlemmet derudover leve op til foreningens krav om årlig ajourføring, som er på mindst 18 timer, samt være klinisk aktiv.

Ajourføringen sker enten på DET’s egne ajourføringskurser eller på kurser af tilsvarende eller højere niveau, f.eks det årlige ”Internationale Symposium on Functionel Medicine” i USA..

Ajourføringen godkendes af DET’s ajourføringsudvalg, som består af:

Kirsten Skjerbæk
Ernæringsterapeut DET, cand.pharm.

Ida Mette Holm
Ernæringsterapeut DET, lærer, musikpædagog

Lotte Rued Møller
Ernæringsterapeut DET