RAB og Sundhedsrådet

RAB og Sundhedsrådet

RAB = Registreret Alternativ Behandler

RAB: Formålet med ordningen er at give dig som klient en garanti for at vi behandlere opfylder bestemte krav til uddannelse og opdatering af uddannelsen. DET’s krav til uddannelse og opdatering finder du her http://detforening.dk/uddannelseskrav/

Foreningens medlemmer skal følge regelsæt for god klinisk praksis. Du kan læse reglerne her http://detforening.dk/etiske-regler/.

Registreringen indebærer også en ret til at klage over et medlem, se http://detforening.dk/etisk-rad/

Et medlem af DET, der ønsker at blive RAB-registreret skal sende en ansøgning med dokumentation for relevant uddannelse, samt skrive under på foreningens etiske regler, som du finder her http://detforening.dk/etiske-regler/. Foreningen har ansvaret for at medlemmet opfylder kravene.

DET`s ret til at registrere medlemmer til ordningen er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed og Styrelsen holder øje med om foreningen opfylder de krav, som foreningen selv har sat.

Se evt. mere om ordningen på:
http://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/autorisation,-anerkendelser-og-selvstaendigt-virke/registreringsordning-alternative-behandlere

SundhedsRådet:
DET er medlem af SundhedsRådet (SR), som er en paraplyorganisation for komplementær/alternativ behandling og uddannelse.
SR har fokus på tværfagligt samarbejde, etik, viden og forskning. SR arbejder på at forbedre vilkårene og påvirke udviklingen af komplementær og alternativ medicin i Danmark, og ønsker at skabe gode forbindelser til ligesindede organisationer, kolleger og venner i Europa og resten af verden.

Læs mere på : http://www.sundhedsraadet.dk/

 

RAB Registrerede og ikke RAB Registrerede medlemmer:

Anne-Dorthe Amden Hansen

Anne-Marie Varming (ej på behandlerlisten)

Carina Kock

Charlotte Gylling Mortensen

Ghada Karim (ej på behandlerlisten)

Helle Hein

Helle Juul

Helle Mackenhauer

June Koldbye Nielsen

Karen Nørby

Kirsten Skjerbæk

Lisbeth Koch

Liselotte Kristensen

Lotte Rued Møller

Marianne Fjordgård

Marianne Holdt Olufsen (ej på behandlerlisten)

Marlene Veggerby

Mia Damhus

Mikaell Vinter Mogensen

Nanna Stigel

Pernille Kruse

Susanne Kindberg

Tine Grandjean

Trine Vesteraa

Ulla Wegeberg