RAB og SundhedsRådet

I Danmark kan alternative behandlere opnå kvalitetsstemplet Registreret Alternativ Behandler (RAB).

Formålet med ordningen er at sikre klienten et trygt møde med en velkvalificeret behandler. Styrelsen for Patientsikkerhed godkender behandlerforeninger til at varetage selve registreringen ud fra krav beskrevet i RAB-bekendtgørelsen. DET har denne godkendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

  • DET’s krav til uddannelse og opdatering finder du her.
  • Foreningens medlemmer skal følge regelsæt for god klinisk praksis. Du kan læse reglerne her.
  • Registreringen indebærer også en ret til at klage over et medlem, se her.

Et medlem af DET, der ønsker at blive RAB-registreret, skal sende en ansøgning med dokumentation for relevant uddannelse, samt skrive under på foreningens etiske regler, som du finder her. Foreningen har ansvaret for at medlemmet opfylder kravene.

SundhedsRådet:
DET er medlem af SundhedsRådet (SR), som er en paraplyorganisation for komplementær/alternativ behandling og uddannelse.
SR har fokus på tværfagligt samarbejde, etik, viden og forskning. SR arbejder på at forbedre vilkårene og påvirke udviklingen af komplementær og alternativ medicin i Danmark, og ønsker at skabe gode forbindelser til ligesindede organisationer, kolleger og venner i Europa og resten af verden.