Ajourføringsregler

Ajourføringsregler gældende for ernæringsterapeuter DET som er optaget eller ønsker optagelse på ”Behandlerlisten” på www.detforening.dk

For at være ajourført kræves mindst 18 timers årlig ajourføring. De kan samles på følgende måder:

 • Deltagelse på DET’s årlige ajourføringskursus
 • Time for time godkendt ajourføring (se listen)
 • Undervisning på kurser der giver ajourføringspoint

Der kræves desuden, at man er klinisk aktiv, hvilket den enkelte selv må stå inde for.

Følgende kurser er godkendt af DET bestyrelse og ajourføringsudvalget til at give time for time ajourføringspoint:

 • Årsmedlemsskab af www.functionalmedicine.org giver 12 tilsendte foredrag både med MP3 og PDF filer til hjemmestudier. Hvert foredrag giver 1 times ajourføring. Andre webinars kan købes fra samme sted og giver også godkendt ajourføring.
 • Deltagelse på det årlige Internationale Symposium on Functional Medicine i USA.
 • Functional Medicine Update FMU ved Jeffrey Bland www.jeffreybland.com kan købes enten på kassettebånd, CD eller som MP3 filer. Her kan man også købe elektronisk adgang til seminarer, præsentationer og webinars.
 • Institute for Optimum Nutrition www.ion.ac.uk har kurser, som kan godkendes som ajourføring.
 • www.nleducation.co.uk (Nutri Link) har rigtig mange gode seminarer, man kan deltage i og som også kan købes online.
 • www.camconferences.com tilbyder seminarer.
 • www.foodforthebrain.org fra Brain Bio Center tilbyder seminarer.
 • Deltagelse i enkelte undervisningsdage på uddannelserne på
 • www.cetcenter.dk eller på www.optinut.dk kan give ajourføringspoint.
 • Såfremt ajourføring fra Kostakademiet Hover www.kostakademiet.dk er tilrettelagt, så niveauet er passende, gives time for time ajourføring.

Undervisning:
Underviserne til de nævnte pointgivende ajourføringskurser får ajourføringspoint for at undervise. Det kræver grundig research at undervise på dette niveau, så det giver 2 point / times undervisning.

Andet:
Hvis du deltager i/bruger andre aktiviteter af passende kvalitet og niveau kan du sende en beskrivelse og en forespørgsel til detforening@gmail.com  I tvivlstilfælde vil det være ajourføringsudvalget og DET’s bestyrelse, som vurderer og afgør om aktiviteten er pointgivende.

Forskudt ajourføring:
Et ajourføringsår følger kalenderåret. Hvis du et år ikke kan honorere ovennævnte krav, skal du være ajourført året efter. Hvis du bliver slettet af behandlerlisten, kan du komme på igen, hvis du i 2 efterfølgende år deltager i 2 x 18 timers godkendt ajourføring efter ovenstående regler. Du har også mulighed for at optjene point året før hvis man fx skal på barsel.

Ajourføringsudvalg:
Der er nedsat et særligt ajourføringsudvalg, der tager sig af at holde styr på medlemmernes ajourføringspoint. Det tilstræbes, at et medlem af bestyrelsen er med i dette udvalg.

Dokumentation:
Bemærk at det er det enkelte medlems ansvar at indsende dokumentation for point, der indsamles på anden måde end ved deltagelse i DET’s årlige ajourføringskursus. Du er altså selv ansvarlig for at indsende din dokumentation for deltagelse i kurser, for medlemskaber, indkøb af seminarer eller de andre nævnte muligheder. Dokumentationen sendes elektronisk til detforening@gmail.com

Således foreslået af det udvalg der blev nedsat på generalforsamlingen 2010 og godkendt af DET`s bestyrelse.

Ajourføringsudvalget vælges på DET – De Danske ernæringsterapeuters ordinære generalforsamling alle lige år.

Udvalget består af:

Kirsten Skjerbæk, ernæringsterapeut DET, RAB

Lotte Rued Møller ernæringsterapeut DET, RAB

Download reglerne her: Ajourføringsregler 02.2020